İZEV Bağımsız Yaşam Evi

Vakfımız faaliyetlerine merkez olarak Sarıyer Tarabyaüstü’nde bulunan Bağımsız Yaşam Evi’ nde devam etmektedir.
Bağımsız Yaşam Evi’mizde 35 farklı birey hafta içi beş gün tam zamanlı hizmet alabilmektedir. Yogadan mandalaya, şan çalışmalarından aikidoya uzanan verimli bir program yürütmekteyiz.
Ana hedefimiz, “farklı” genç ve yetişkinleri daha bireysel, sosyal  ve daha özgür birer birey haline getirebilmek ve kendilerini gerçekleştirmelerine destek olmak.
2018-2019 dönemi İZEV Bağımsız Yaşam Evinde gerçekleştirilen düzenli çalışmalardan bazıları:  Nefes terapisi, bedensel odaklı transformal dokunma terapisi, İngilizce, aikido, sözlü iletişim ve diksiyon, kişisel bakım eğitimi, zumba, örgü mandala, çağdaş sanat atölyesi, şan, perküsyon, yoga ve geziler.

Bugün Tarabyaüstü’de bulunan İZEV Bağımsız Yaşam Evi’nde gün boyu akademik öğretim ve hayata yönelik eğitim programları çerçevesinde gençlerimiz çok çeşitli aktivitelerde bulunmaktadırlar. Geliş-gidişleri servislerle sağlanan gençler, her iş günü 10.00-15.30 saatleri arasında hem eğitim, hem de hayatın içine entegre olma anlamında uygulama imkânı bulmaktadırlar. Vakfın istihdam ettiği sürekli hizmet veren öğretmenler ve gönüllü eğitmenler eşliğinde yürütülen programlarda Türkçe, matematik, sosyal bilgiler, İngilizce, bilgisayar gibi akademik öğretimlere ek olarak yoga, nefes terapisi, seramik, sabun üretimi, ebru, heykel, müzik, ritim, yüzme, çeşitli el sanatları ve süsleme çalışmaları yapılmaktadır. Bunlara ek olarak, sofra hazırlama, kaldırma ve servis uygulamaları şeklindeki mutfak çalışmaları, hep birlikte yenilen yemeklere laboratuvar oluşturmaktadır. Haftada bir düzenlenen gezilerle müzeler, sergiler ziyaret edilmekte; davet alındığında çeşitli restoranlara gidilerek hep birlikte yemek yenilmektedir.

 

Yeni Dönem Eğitim Programı İçeriği

 

Kavramsal İletişim Atölyesi : Kavramsal iletişim Atölyesi kapsamında; doğa,sanat,spor vb. alanlarda kavram çalışmaları ile gençlerle karşılıklı soru cevap tekniğiyle ile bilişsel gelişimlerini destekleyici çalışmalar yapılmaktadır. Bu sayede alıcı ve ifade edici dil becerileri desteklenmektedir

Kişisel Bakım Eğitimi : Kişisel Bakım Eğitimi; bağımsız yaşam programında haftaya başlangıç yapılırken saç,tırnak, kılık kıyafet vb. konularda genel bilgilendirme ve destekleyici nitelikte kontrol yönlendirme eğitimlerini kapsayan eğitimleri içerir. Öğrenciler bu sayede günlük kişisel bakımları konusunda gelişim sağlarlar.

Kaynaştırma Best Buddies : Açı Lisesi öğrencileri ile kaynaştırma çalışmaları kapsamında uygulamalı Bilgisayar Dersleri verilecektir.

Mandala: Mandala sayesinde beynin sağ ve sol yarım kürelerini dengeleme konusunda destek sağlanırken, aynı zamanda odaklanma konusunda gelişim sağlanır, bütünlük kurmaya yardımcı olur. El-göz koordinasyonunu geliştirmede başarı kazandırıcı niteliktedir.

Yoga : Yoga çalışmalarında komutlara uygun hareket edebilme becerileri gelişirken, düzen hareketlerini yapabilme , denge sistemi uyarıcı aktiviteler yapabilmede gelişme sağlanmaktadır. Aynı zamanda mental olarak rahatlayabilme becerisi de kazandırmaktadır.

Aikido : Aikido dersleri ile bedensel ruhsal zihinsel uyum süreçleri desteklenir. Aynı zamanda bedensel aktivitelerle daha zinde ve aktif olmaları sağlanırken bütünlük sağlama konusunda da gelişme gösterirler.

İş Dünyası Gezi / Üniversiteler : Meslekleri tanıma ve kurumları tanımayı içeren geziler bireyin sosyalleşmesine olanak sağlar. Birey tanışıtığı kişiler ve kuruduğu diyaloglar sayesinde kendini ifade etme konusunda ve sosyalleşme yönünde gelişim gösterir.

Müzik : Her dönem ayrı bir programla desteklenmektedir. Yapılan müzik çalışmaları ile sosyal becerileri gelişir, disiplin ve uyum konusunda gelişme gösterilir. Bu sene yeniden yapılandırılan FarkBand müzik grubuyla gençlerimiz bir çok platformda ses getirecek işlere imza atacaklardır.

Nefes : Tam ve doğru nefes alma becerisini kazandırma , zihin-beden-ruh denkleminde uyum sağlamayı destekler nitelikte çalışmalar yapılmaktadır. Yapılan çalışmalar sayesinde kaygı-stres azalır, doğru nefes yoluyla derin gevşeme ve esneme sağlanır.

Kültür/Sanat Gezi : Kültür sanat gezileri ile müze, tarihi yerler, sanat merkezler vb. mekanları ziyaret ederek ziyaret edilen yerler hakkında bilgilendirilerek gözlem yapma, yorumlama gibi konularda gelişim sağlarlar. Gezilen yerler hakkında karşılıklı görüş bildirme, hatırlatma ve tekrarlanan ziyaretlerle pekiştirmeleri sağlanır.

Yaratıcı Drama : Yaratıcı drama ile hayal dünyalarını geliştirici ve destekleyici çalışmalar yapılır. Bu sayede dili etkin kullanma, sesleri daha iyi kullanma ve jestlerle dili birlikte kullanmada detekliyici etkileri vardır.

Zumba: Zumba dersleri ile bedensel zihinsel ruhsal gevşeme sağlanarak, aynı zamanda enerjilerinin doğru yönde dışa vurumu gerçekleşir. Bu sayede denge ve koordinasyonunuzu iyileştirme konusunda fayda sağlar.

Sözlü İletişim ve Diksiyon Atölyesi : Sözlü İletişim ve Diksiyon Atölyesi ile kendilerini daha iyi ifade edebilme, cümle kurmada daha etkin olabilme gibi yapıcı etkiler sağlanır. Öğrenci kendi ifade ederken kullandığı sözcüklerin doğru kullanımı yönünde gelişim gösterir.

Akademik Eğitim : Türkçe ve Matematik derslerinden oluşan eğitimi içermektedir. Türkçe dersleri ile kısa metinleri okuma ve yazmada gelişme sağlayacak nitelikte olup aynı zamanda neden sonuç ilişkisi, sözcük dağarcının gelişmesi gibi konuları desteklemektedir. Matematik dersleri sayılar arası ritmik sayma ve geliştirme , basit düzeyde dört işlemi kapsamaktadır. Bu derslerde genel tekrar ve pratiklerle günlük yaşama katkı sağlayacak gelişmeler gösterilir.