Elçilerimiz

İZEV DOSTLARI

Biz dostluk kavramını hizmet ettiğimiz gençlerden öğrendik.
Onlarla bir arada yaşamak ve önce onları mutlu etmek, sevginin en saf halini gerektirdiğinden, İZEV vakıf olarak tüm yapılanma planını duygusal zekanın en önde olduğu şekilde oluşturmuştur.
Amacımız, toplumda örnek bireylerle doğru bir yaşam alanı yaratmak ve dost ve gönüllümüz olan birey ve kurumlarda acıma duygusu oluşturmadan doğru ve özenilecek bir çalışma sergilemek.
İnanıyoruz ki; salt doğru olan şeylerdir, en özel dostlukları besleyen.
Bizler için hizmetlerimizi ve hedeflerimizi planlarken maddi temellerden daha önce gelen şey, yaratılanların farklı bireylere sağlayacağı fayda ve toplumsal farkındalık adına yıllarca oluşturduğumuz etik değerlere uygunluğudur.

İZEV FARKINDALIK ELÇİLERİ

“Her bireyin kendi özel alanı, fiziki olarak kapsadığı yerin dışında, zihinsel bir  kapsamı da içermektedir.
Duygusal derinliği olmayan, yüzeysel, ”gibi” yapmalardan oluşan aidiyet hislerinin geçiciliğinin artık anlaşılması gerekmektedir…
Farklı bireylerin eşit yaşam hakkı için hepimizde yerleşik zihinsel duvarların yıkılmasının gerekliliğini anlamak ve anlatmak, aslında insanlığın temel değerleri arasında yer almalıdır. “
Bu farkındalığa sahip toplum öncülerinden biri olarak GÖNÜLLÜ ELÇİLİK HAREKETİMİZDE,  USTA ELÇİ olarak yer almanızdan onur duyarız.

HAYAT VE BİZ  projesi ve YAŞAM HAKKI-DUVAR  video klibiyle 10 milyon kişiye ulaşmak istiyor ve farklı bireyler için ülkemizin ilk yaşam köyünü kurmayı hedefliyoruz. Bu amaca ulaşmak için alanda yıl boyu her gün farkındalık içerikli ve çok yönlü sosyal faaliyetler düzenleyeceğiz. Her sosyo-ekonomik kültürden ve yaş grubundan bireyin, zihinsel engellilerle ilgili doğru ve derinlikli bilgiye sahip olmaları için sahada kurulan kontaktlar çok önemli. Ayrıca sosyal medya başta olmak üzere tüm iletişim mecraalarını aktif bir şekilde kullanmaktayız. Toplumsal algıda duruş olarak, yapıp ettikleriyle saygın bir konumda bulunan şahsiyetlerin yanında çeşitli engellerine rağmen başarılı ve dik duruşlarıyla rol model olan kişilerle iş birliği yapmaktayız.

İZEV GÖNÜLLÜ FARKINDALIK ELÇİLERİ HAREKETİ de toplumla iletişim kurmamızda bize bulundukları ortamlarda aracılık edecek, daha fazla kişiye farkındalık kazandırmamıza destek olacak bir üst zincir yapı olarak tasarlandı.

İZEV GÖNÜLLÜ FARKINDALIK ELÇİSİ KİMDİR?

Elçi, yaşamsal duruşuyla Vakfımızın temel değerlerini zaten hayatın günlük akışı içinde temsil eden kişidir!

ELÇİLER NE YAPMAZ?

Yardım gecesi düzenlemez!  Konser tiyatro bileti ve/veya dergi satmaz! Bağış toplamaz! Ajitasyona dönük hiç bir eylemin içinde yer almaz! Aşırı pozitif ayrımcılık talep etmez!

NİHAİ VE YEGANE HEDEFİMİZ

Ülkemizde “engelli” olarak tanımlanan 10 milyon farklı birey için 81 ilde eşit yaşam hakkı ve alanı oluşturmak, tüm negatif algılamaları ve ötekileştirmeleri ortadan kaldırmak ve bağımsız yaşam köyü

ELÇİNİN GÖREVLERİ NELERDİR?

Elçi, onu model alanları, sevenlerini, iş ve arkadaş çevresini, erişmiş olduğu farkındalığa ulaşmaları için davet eder!

Malesef ülkemizde metropoller dışındaki illerde zihinsel engelli çocuk ve yetişkinlerin yararlandığı hizmetler sınırlı. Yerel kültürde onlara dair doğru bilgiye erişmek zor ve hatta bu bölgelerde yapılan sosyal sorumluluk projeleri de yeterli bilinçlendirmeyi sağlayamıyor. Bu sebeple Vakfımız ve projelerimizin yaratmak istediği etkilerin ülkemizin tüm illerine ulaşabilmesi için elçilik yapılanması çok büyük önem arz ediyor.

Elçiler, bulundukları illerde Vakfımızın destek faaliyetlerinin duyurulması için aracılık ederek, çok daha fazla farklı bireyin hayatlarına dokunmamızı sağlayacaklar!

Formu Doldur Hemen Gönüllü Ol!