Gelecekte İZEV

İZEV

  • Zihinsel engeliler alanında bireyler ve ailelerinin gereksinimi olan eğitim, rehabilitasyon ve bakım hizmetlerinin uluslar arası standartlara uygun verilmesinin yanında, “destek ve hizmeti”.
  • Zihinsel engelli ailesi ve diğer bütün üçüncü kişilerin farkındalığını sağlamak ve yaşamın her alanında yapılan ayrımcılığı bilgilendirme ve bilinçlendirmeyle sonlandırmak.
  • Zihinsel engellinin diğer tüm bireylerin sahip olduğu tüm haklara sahip olduğundan hareketle, onun onurlu bir birey olarak yaşamın içinde bağımsız yaşayabilmesini sağlamayı amaç edinmek ve bu amaca çağın gereklerinle uygunluk sağlayacak dinamik bir yapıyla ulaşabilmek.
  • Zihinsel engelinin boyutu nedeniyle bağımsız bir yaşam sürdürme becerisi geliştiremeyecek olan birey için yaşamını uygun koşullarda sürdüreceği birimleri gerçekleştirmek.
  • Zihinsel engellilerin iş, spor, kültür ve sanat yaşamına entegrasyonunu sağlamak.
  • Farklı bireyler ve ailelerinin sesi, sözcüsü olmak, sorunları ve dileklerinin kamuoyuna duyurulmasını sağlamak.
  • Ülkemizde her meslek kolu ve yaştan tüm bireyleri gönüllü çalışmalara teşvik etmek,
  • Farklı bireyler ve tüm ötekileştirilen gruplar için çalışan sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerinin yaygın ve etkin şekilde sürdürülmesine destek olmak.
  • Ülkemizin sosyal sorumluluk ve engelli haklarını kapsayan alanlarda dünyaya açılmasını sağlayacak projeler yürütmek,
  • Sivil toplum insiyatifinin konuya geniş katılımını sağlayarak Türkiye’ye “yaygın “Farklıyız ve biz de varız!” söylemini yaşama geçirmek” olarak benimseyip, buna uygun projeleri üretmek, bu projeleri yaşama geçirmeye yönelik tüm faaliyetleri gerek yurtiçi gerekse de uluslararası iş birlikleriyle gerçekleştirmek olarak belirlemiştir.

İZEV’in misyonu da bu vizyon doğrultusunda yapılacak her türlü çalışmanın İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Uluslararası İnsan Hakları Sözleşmeleri çerçevesinde ve ülkemizin de taraf olduğu Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmesi doğrultusunda olmasını sağlamaktır.

Zihinsel farklılığı bulunan bireylerden orkestra şefleri, spikerler, halkla ilişkiler sorumluları, şefler, küratörler ve yelkenciler görmek istiyoruz,  göreceğiz.