İZEV HAKKINDA

Zihinsel engellilerin toplumca farklı bireyler olarak kabul edilmesini sağlayarak, onları bağımsız yaşama hazırlayan ve hayatın her alanında yer almaları için çalışmalar yürüten bir sivil toplum kuruluşuyuz.

Ana mottomuz “Hayatın her alanında biz de varız!” ve bu hedefi gerçekleştirmek üzere tekrarladığımız sloganımız: “Yıkılmak zorunda olan zihinlerdeki duvar!” Her yıl bir motto açıklıyoruz. 2019 yılı mottomuz ise: “Yaşam bir deniz, biz de sizdeniz!” 1989 yılında dernek olarak kurulan ve 1997 de vakıf tüzel kişiliğinde yapılanan İZEV (İstanbul Zihinsel Engelliler için Eğitim ve Dayanışma Vakfı) evlatları zihinsel engelli aileler tarafından oluşturulmuştur.

 

Kuruluşundan bu yana İZEV’ in çalışmaları daha çok özel eğitime muhtaç çocuklar, ergen ve yetişkinlerin gereksinimleri yönünde gerçekleşmiştir. 0-25 yaş arası zihin engelli çocuğa rehabilitasyon, terapi,  ilköğretim ve mesleki eğitim hizmetleri veren Saadet İlköğretim Okulu ve Mesleki Eğitim merkezinin kurucusu ve destekçisi olmuştur. Adi geçen kurumun rehabilitasyon ve terapi merkezi ve korumalı işyeri binası vakfımız ve vakıf üyelerimiz tarafından yaptırılarak kamuya hibe edilmiştir.

 

İZEV Vakfı bugün kurum içi faaliyetlerine Sarıyer’de bulunan Bağımsız Yaşam Alanı ve Yeni Nesil Farkındalık Merkezi’nde devam etmekte, bina aynı zamanda Vakıf Merkezi olarak da kullanılmaktadır. İZEV genç ve yetişkin zihin engelli bireylerin hayata hazırlanması ve sosyal yaşamda yer almasına  yönelik çalışmalar yapmakta,  ayrıca daha fazla kamusal yarar sağlamak üzere bir çok proje üretmekte, Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Turizm ve Kültür Bakanlığı ile Yerel Yönetimler ve Vakıflar Müdürlüğü il iş birliğini ve temaslarını sürdürmektedir.

ANA FAALİYETLER

  • Zihinsel engelliler alanında toplumda derin farkındalık yaratmak üzere farkındalık uluslararası farkındalık projeleri yürütmekte
  • Bağımsız Yaşam Evi’nde verdiği hizmetlerle farklı gençleri sosyal hayata hazırlamakta
  • Mesleki eğitimler ve istihdam alanlarıyla iş gücüne katılımı desteklemekte
  • Kaynaştırma programları yürütmekte
  • Savunuculuk faaliyetleri gerçekleştirmekte
  • Toplumun tüm kesimlerine kendi alanında bilgilendirici hizmetler sunmakta ve kamuoyu oluşturmaktadır.

İZEV’in temel felsefesi ve misyonu kar amacı gütmeden farklı çocuk, ergen ve yetişkinlere  aileleriyle birlikte, yeterli kalite standartlarında mutluluk ortamları sağlamak, ebeveynleri vefat ettikten sonra engelli bireylere insan onuruna yakışan, sağlık ve hukuklarının korunacağı ve toplumdan tecrit edilmeyecekleri ortamlar yaratmak, bunu yaparken toplumdaki tüm bireylerde farkındalık yaratmak ve sosyal sorumluluk duygusunu yerleştirmektir.

GELECEKTE İZEV

 

• Zihinsel engeliler alanında bireyler ve ailelerinin gereksinimi olan eğitim, rehabilitasyon ve bakım hizmetlerinin uluslar arası standartlara uygun verilmesinin yanında, “destek ve hizmeti”.

• Zihinsel engelli ailesi ve diğer bütün üçüncü kişilerin farkındalığını sağlamak ve yaşamın her alanında yapılan ayrımcılığı bilgilendirme ve bilinçlendirmeyle sonlandırmak.

• Zihinsel engellinin diğer tüm bireylerin sahip olduğu tüm haklara sahip olduğundan hareketle, onun onurlu bir birey olarak yaşamın içinde bağımsız yaşayabilmesini sağlamayı amaç edinmek ve bu amaca çağın gereklerinle uygunluk sağlayacak dinamik bir yapıyla ulaşabilmek.

• Zihinsel engelinin boyutu nedeniyle bağımsız bir yaşam sürdürme becerisi geliştiremeyecek olan birey için yaşamını uygun koşullarda sürdüreceği birimleri gerçekleştirmek.

• Zihinsel engellilerin iş, spor, kültür ve sanat yaşamına entegrasyonunu sağlamak.

• Farklı bireyler ve ailelerinin sesi, sözcüsü olmak, sorunları ve dileklerinin kamuoyuna duyurulmasını sağlamak.

• Ülkemizde her meslek kolu ve yaştan tüm bireyleri gönüllü çalışmalara teşvik etmek,

• Farklı bireyler ve tüm ötekileştirilen gruplar için çalışan sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerinin yaygın ve etkin şekilde sürdürülmesine destek olmak.

• Ülkemizin sosyal sorumluluk ve engelli haklarını kapsayan alanlarda dünyaya açılmasını sağlayacak projeler yürütmek,

• Sivil toplum insiyatifinin konuya geniş katılımını sağlayarak Türkiye’ye “yaygın “Farklıyız ve biz de varız!” söylemini yaşama geçirmek” olarak benimseyip, buna uygun projeleri üretmek, bu projeleri yaşama geçirmeye yönelik tüm faaliyetleri gerek yurtiçi gerekse de uluslararası iş birlikleriyle gerçekleştirmek olarak belirlemiştir.

İZEV'E DESTEK OLUN

”Mottolarımız”

“Yıkılmak zorunda olan zihinlerdeki duvar!”

“Yaşam bir deniz, biz de sizdeniz!”

“Hayatın her alanında biz de varız!”

”Beyannameler