Down Town Event Cafe

“DOWN TOWN Event Cafe”:

İZEV Vakfı’nın Sarıyer Belediyesi’nin de desteğiyle hayata geçirdiği bir sosyal sorumluluk ve istihdam projesidir.

İsminden de anlaşılacağı gibi, hem cafe-bistro, hem de event, özel gün kutlamaları, temalı par- tiler ve çeşitli sergilerin de gerçekleştirileceği bir mekan olarak tasarlanmıştır.

Toplumda “zihinsel engelli” olarak tanımlanan fakat DOWN TOWN Event Cafe ve İZEV Vakfı olarak bizlerin “farklı bireyler” şeklinde tanımladığımız gençlerin merkezinde olacağı, kendil- erini inşa edebilecekleri, profesyonelleşerek istihdam edilecekleri bu projede, DOWN TOWN Event Cafe bir merkez konumundadır.

Alışılageldik bir ön-kabulle bakıldığında, bir yeme-içme alanı şeklinde algılayabilirsiniz, fakat DOWN TOWN Event Cafe, yaşayan, yeni deneyimlerle günlük rutinin dışına çıkma imkanı sunulan ve sürekli yenilenen, dönüşen bir mekan…

Tanışmaya ne dersiniz?

 DOWN TOWN Event Cafe;

 • “Farklı bireyler”in görev aldığı ve yönettiği,
 • Menüsü ve sunumuyla keyif veren,
 • İçinde temalı partiler ve özel gün kutlamaları gerçekleşen,
 • “Farkındalık” odaklı sohbet ve seminerlere ev sahipliği yapan,
 • Sanatın her alanında hem “farklı birey”lere hem de toplumun her kesiminden katılımcılara workshoplar ve eğitim programlarıyla gelişim imkanı sunan,
 • Değişen dekoru ve çeşitli sanatçıların dahil olmasıyla bir sanat galerisine dönüşebilen,
 • Edebiyat günleriyle, kitap severleri yazarlarla buluşturarak imza günleri düzenleyen,
 • Toplumun önde gelen şahsiyetlerinin de desteğiyle, “farklı birey”lere yönelik farkındalık yaratacak medya içerikleri üreten,

bir mekan, ruh ve marka…

‘’ Farklı’’ bir yeme-içme algısı

 İçinde bulunduğumuz dönem, global olarak toplumların ulaştığı noktayı baz alırsak her an- lamda gelişmiş bir bireysellik ve beraberinde gelen kişisel “farkındalık” dönemidir.

Bunun sebebi, internetin hayatımıza girmesiyle herkesin her konu hakkında kısmi veya geniş bilgi sahibi olabilmesidir. Bu teknolojik olgu sosyal yaşamımızdan günlük alışkanlıklarımıza ka- dar pek çok tercihi yapmada, hatta yaşam stilimizde büyük değişimlere sebep olmuştur. Sosyal medya kullanımının müthiş bir hızla artmasıyla sosyalleşme adına bu gün her hangi bir kimse dünyanın farklı bir noktasına anında ulaşabileceği gibi, akşam yemeği için başka bir ülkedeki cafe veya restauranta rezervasyon yapabilmekte bambaşka bir lezzeti yerinde tadabilmektedir. Bu durum yeme içme sektörü olarak tanımlanmış ve milyarlarca liralık bir ekonomiyi her geçen gün rekabet marka kavramı ile büyütmektedir.

Ülkemizde sosyal yaşamda var olan yeme içme markaları çoğalmakta ve bu markaların ürettiği hizmet günden günde bireyselleşen, zevk ve tercihleri farklılaşan çok geniş bir kitleyi hedef al- dığından, ancak ve ancak hizmet anlayışı, konsepti ve lezzetiyle marjinal olabilen, fark yaratan markalar diğerlerinden sıyrılıp öne çıkabilmektedir.

Ülkemizde 8,5 milyon yani ülke nüfusumuzun neredeyse %10 luk kısmını oluşturacak sayıda engelli yetişkin veya çocuk bulunmaktadır. Bu kitlenin bir kısmını “zihinsel engelli” olarak tanımlanan “farklı” bireyler ihtiva etmektedir. Milyonlarca liralık yeme içme sektöründe bu büyük kitleye bütünüyle hitap eden bir marka olmadığı gibi, yatırımcıların da bu alanı pek umursadığı söylenemez. Bu konudaki en duyarlı yeme içme markası duyarlılığını işletme girişine bir rampa yapmak veya engelli wc si yapılandırmaktan öteye geçememiştir.

Oysa engeli farkındalığını ve pozitif ayrımcılığı yerleştirmeye ve onlara eşit yaşam hakkı, alanı tanımlamaya olan ihtiyaç tüm insanların insan olma olgularını gerçek değerine oturtacak önemli bir etkendir.

Bu farkındalığı gözetecek ve amaç edinerek hizmet verecek bir marka, bu insanların yaşam çizgisine uygun, özel zevklerine hitap eden, alışkanlıklarına yanıt veren, en önemlisi ise on- ların hayatın her alanında var olduğunu ve her- kes kadar yaşamda “etkin” olabileceklerinin derin ifadesi temeliyle planlanmalıdır. Zihinsel engelli olarak tanımlanan “farklı” bireyler özelinde düşünecek olursak, bu insanlar insani en temel du- yguları normal bireylerden daha derin bir şekilde ve olduğu gibi barındırmakla ve saf duyguları tem- sil etmekle, belki de daha fazla alan hakkına sahip olmalıdırlar.

Bu yaklaşımla“farklı”bireylerin mümkün olduğunca normal bireylerle eşit denklemlerde bir arada olabileceği “sosyal-yaşayan-interaktif mekan” planlaması şu ana başlıklara farklı bir açılım getirecektir:

 • Ötekileştirmelerin ortadan kalkarak, farklılıkların etrafında birleşerek bütünleşmenin sağla- nacağı bir ortam yaratılması.
 • İlk etapta 10 zihinsel engelli gencin meslek eğitimi alarak işe kazandırılması, profesy- onelleşmelerinin sağlanması.
 • Farklı bireylerin birer görev sorumluluk ve misyon edinerek herkes gibi sosyal hayata katıl- ması, değer üretmesi ve özgüvenli bir duruşa sahip olmaları.
 • Vakfımızın “Sadece farklıyız!” mottosunun yerleştirilmesi.
 • Yaşamdaki her olgunun sadece kendini normal ve sağlıklı diye tanımlayan insanların bildikler- inden ibaret olamadığına dikkat çekecek ve temel hedefleri bu çerçevede belirlenecek, “farklı” bireylerin aktif katılımı ve yönetimiyle yeni bir marka yaratılması.
 • Sosyal farkındalık, engelliler ve markalaşma olgularını biraraya getiren tüm kitlelere örnek teşkil edebilecek bir anlayışın doğması.

Tüm bunları gerçekleştirirken, ifade ediş şekliyle de “fark” yaratmak hedeflenmektedir.

Bu anlayış ve marka yapılanmasında, hedef kitlede acıma hissi, üzüntü ve negatif eleştiri eğil- imi uyandırılmayacak. Tam aksi şekilde başarı hikayeleri yaratılacak, olumlu örneklere yoğun- laşılacak ve farklılıkların kendi başına birer değer olarak düşünülmesi sağlanacaktır.

İZEV VAKFI olarak ;

 • “Farklı” bireylerin yaşam değerini artırmayı,
 • Ötekileştirilen bu kişilerin yaşam hakkını insani değerler sınıfına taşımayı,
 • “Farklı” bireyler ve ailelerinin özgüvenini inşa etmekte etkin yol gösterici olmayı,
 • Onların her konuda veya sektörde var olabileceklerinin bir aynası olmayı,
 • Kendi ekonomilerini oluşturmanın önemini vurgulamayı,
 • Onların da yer yüzünde yaşayan tüm canlılar gibi kendi özel alanlarında tüm canlılar kadar etkin olabildiklerine insanlığı ikna etmeyi,
 • Yaşamdaki her olgunun bizlerin yaşadığından ibaret olmadığını ifade etmeyi kendimize ilke

Nasıl tasarlandı?

 • Bu “farklı” büyük kitleyi umursamayan algıları değiştirmek
 • Yeme içma alışkanlığı vasıtası ile ve sosyalleşme amaçlı oluşan büyük pazarda bu kitlenin sadece tepsi taşımadığını ifade etmek
 • Onların marka bir işletmede hayatın her alanına dokunarak var olabildiği göstermek
 • Gurmelere taş çıkaracak lezzetleri hazırlamakta ustalaşabileceklerini fiiliyata geçirmek
 • Hatta bir yeme içme markasının çok ötesinde, insanların sosyal hayatına ve hayat algılarına dokunabilecekleri bir marka olarak tasarlandı.

Bu tasarıma feyz olan büyük şans ise Sarıyer Belediyesi gibi insana sadece insan olduğu için değer veren ve belediyecilik anlayışına marka normu haline gelecek temel değerler getiren bir belediye ile kurmuş olduğumuz çok yönlü bağlar ve birlikteliktir.

KONSEPT VE TEMA

 Mimari tasarımı ve hizmet anlayışı olarak günümüz yeni nesil “Life style cafe” anlayışını temsil eden, zaman ve mekansızlık algısının bir ifade biçimini hedeflemektedir. “Karma yaşam kültürleri”ne hitap edebilmeyi hedefleyen Down Town Event Cafe metropol olarak tanımlanan şehir yaşamında farklı kültürlere hitap ederken ana hedefte sosyal farkındalıkları yerleştirecek, öne çıkaracak ve bu farkındalıkları geliştirecektir.

Mekan ve yeme içme sektöründeki popüler mekan algısını yüksek seviyede engelli farkındalığı odaklı bütünleyecek olan markamız, konumlanacağı Sarıyer Belediyesi Hizmet Binasına farklı bir renk ve değer kazandıracaktır.

Bu değeri bütünleyecek ana öğeler;

 • Sıcak ve samimi bir atmosfer
 • Gurme anlayışıyla servis standardı ve menüsü
 • Farkındalık çalışmaları ve sosyal etkinlikler olacaktır.

Down Town Edebiyat Günleri (Haftası)

Her ayın bir gününde yapılacak olan etkinlik kapsamında Alfa kitap işbirliği ile gündemde olan bir yazar ‘’farklı’’ bireylerin de katılımıyla sohbet ve imza günü düzenlenecek.

Down Town Sektör Öncüleri

Her sektörden yönetici veya bireysel uzmanların katılarak farkındalık kavramına sektörlerinin bakışını ve yeni açılımları yorumlayacak.

Down Town Sanat

İzev Vakfı ve/veya Sarıyer Belediyesi tarafından yapılan veya yapılacak olan etkinliklerin duyurulması , içerikleri geliştirici kamuoyu, pr, basın haberi oluşturacak içeriklerin kapsam da- hilinde uygulanması.

Çalışan Ünlüler

Sanat, edebiyat, sinema, moda vb sektörlerin önde gelen isimlerinin farklı gençlerle sosyal farkındalık adına bir günü, onlarla Down Town Event Cafe hizmetleri kapsamına destek ver- erek, görev yaparak geçirmesi.

Down Town’da Özel günler

Ülkemiz sosyal hayat ve geleneklerinin getirdiği, Anneler günü, Babalar günü vb. özel gün- lerde hedef kitleye yönelik menülerle event yapılandırılması ve bu etkinliklerin farklı gençler tarafından sunulması, yaşatılması, katılımcılara özel günlerin farkındalık kavramıyla bütün- leştirilerek fayda üretilebileceği düşüncesinin iletilmesi.

Down Town Konuşuyor

Bu içerikte Sarıyer TV’ de yayınlanmak üzere, Down Town Event Cafe’de çekimleri yapılacak farkındalık odaklı bir talk show programının ziyaretçilerin içinden seçilecek önde gelen konuk- larla sohbet niteliğinde, aylık ve düzenli olarak yapılanması.

Bunun yanında, ulusal yayın yapan radyolarda, belirlenen formatla her ay farkındalık içerikli popüler bir yayın akışına göre kurgulanan ve müzikle buluşulan bir içerik hazırlanması.

Yine İZEV Gençleri tarafından cafe ziyaretçileri ve cafede gerçekleşen etkinlikler üzerinden hazırlanacak köşe yazıları ve röportajlardan oluşan bir basılı ek hazırlanması.

Çocuklar Down Town’da

Sarıyer Belediye sınırlarındaki çocukların sanat, müzik, el becerilerini geliştirici etkinlikleri, farkındalık adına geliştirici ana temalarla gerçekleştirmeleri.

Down Town – Corner

İzev Vakfı’nın farkındalık adına yürüttüğü“hayat ve biz” teması başta olmak üzere bu içeriklerin görsellerinden oluşan defter, anahtarlık, mug, t-shirt gibi hediyeliklerin satış noktası

Farklı Bir Sarıyer

Bu kapsamda sosyal farkındalık yaşam alanı olarak kurgulanacak Down Town Event Cafe ‘de Farkındalık adına;

 • Belediye çalışanlarına özel seminerler
 • Muhtarlara yönelik sohbetler ve etkinlikler
 • Sağlık çalışanlarına yönelik içerikler amaçlanmaktadır.

AMAÇLARIMIZ

Down Town Event Cafe sosyal yaşamın vazgeçilmesi olan yeme içme alanlarında var olan markaların tüm dinamiklerine sahip bir kalite standardı ile bireylerin;

Sosyal yaşamda sadece edebiyat, magazin, moda, internet dünyasının olmadığını fark edecekleri

Tümbuöğelerlebirleşenfarkındalıktemelliiçeriklerle,  toplumdayanlışolanalgıyıdönüştürmeyi ve derinleştirmeyi,

Farklı bireylerin yaşam hakkını savunmak, onların kendi yaşam alanları adına ekonomik destek sağlamak bu yeme içme sektöründe farkındalık temelli bir markanın onların koordinasyonuyla neleri başarabileceğini göstermeyi amaç edinmiştir.

En önemlisi farklı bireylere acınarak değil, yaşam hakkının insan olmak değerleri üzerinden tanımlanarak bakılacağı bir mecraa yaratılacaktır.

Down Town Event Cafe Etkinliklerini duyurmak üzere Sarıyer Belediyesi yayınlarında aylık olarak yayınlanacak el ilanları hazırlanacak, cafe konsepti pr yolu ve haber desteği ile yaygınlaştırılarak ulusal basında yer alınacaktır.