Bağımsız Yaşam Köyü

BAĞIMSIZ YAŞAM KÖYÜ ve EŞİT YAŞAM KOŞULLARINA ERİŞİM HAKKINDA

 

Ülkemizde yaklaşık  8-10  milyon engelli bulunmaktadır. Bu bireylerin aileleriyle birlikte ifade ettikleri nüfus rakamı 25-30 milyonu bulmaktadır.  Bahsedeceğimiz konu, 30 milyon kişinin yaşam boyu, hayatının merkezinde yer almakta ve tüm engelli yakınlarını ilgilendirdiği gibi. Toplumsal hayatta yanlış bir algının temelini oluşturmaktadır.

30 milyon bireyi ilgilendiren endişe ve zihinlerindeki soru:  “Benden/bizden sonra evladım/yakınıma ne olacak?”
Engelli bir yakını olamayan yada başımıza gelmeden anlayamayacağımız bu durum aslında insanlığı derinden etkilemektedir.
İZEV 1989 yılında kurulduğu günden beri engelli ebeveynlerinin bu endişesini bizzat hisseden kurucularının çalışmalarıyla verdiği hizmetler içinde bağımsız yaşam köyünün kurulmasını kendisine nihai hedef olarak belirlemiş bir sivil toplum kuruluşu oldu.

DURUM TESPİTİ

 

“Zihinlerdeki Soru” ve “Bitmek Bilmeyen Endişe”
Ülkemizde zihinsel engelli ve zihinsel engelinin yanında bedensel engeli de bulunan bireylerin yetişkinlik ve yaşlılık dönemlerinde yaşam koşulları, sosyalleşmeleri ve bireysel bir hayat sürmeleri ile ilgili şartlar malesef ciddi yetersizlikler barındırmakta.
Bu bireylerin, ailelerinin vefatı veya ailelerinin onlara gerekli yaşam desteğini sağlayamadıkları dönemlerde başka bir kuruma emanet edilmeleri gerekmekte. Ülkemizde bu hizmeti verebilecek yeterli kurum bulunmadığından gönderildikleri merkezler yaşlı bakım evleri ve/veya ruh ve sinir hastalıkları hastaneleri oluyor.
Malesef bir down sendromlu veya otizmli bireyin bu kurumlarda ihtiyacı olan doğru yaşam desteği, sosyalleşme alanı ve bireyselliği yaşayabilmeleri mümkün değil. Alan çalışmaları gösteriyor ki olağan bireylerin yaşamsal faaliyetleri üzerine kurulu merkezlerde “farklı” bireyler öncelikle ötekileştiriliyor, ardından asosyalleşiyor, aldıkları eğitimin verdiği kazanımlar kaybedilmeye başlanıyor ve daha bağımlı bireyler haline geliyorlar.

ÇÖZÜM ÖNERİSİ

 

“Acil ve Sürekli Çözüm İçin Eylem Planı”
Yukarıda bahsettiğimiz hallerde, çeşitli engel gruplarını kapsayacak ve onlara özel olarak hazırlanan hizmet standartlarında, içinde ihtiyaç duyulan her birimin bulunduğu bir yaşam köyü kurulması gerekmektedir. 30 milyon kişinin hayatları boyunca zihinlerindeki endişenin kaynağının ortadan kalkması için bu çok yönli ve ücretsiz desteğin yaratılması yıllardır çözülemeyen  bir zorunluluktur.
Vakfımızın verdiği desteklerden de görülebileceği üzere, şuan ülkemizdeki zihinsel engelli bireylerin hayata katılımları incelendiğinde, 1980 sonrası doğan kuşağın kurtarılmış ilk kuşak olduğunu söyleyebiliriz. Daha öne doğanların içlerinde bulunduğu hizmet şartları onların eğitim almalarına, bireyselleşmelerine, sosyalleşmelerine ve meslek edinmelerine engel olmuştur. İZEV kurulması için büyük emekler verdiği ilköğretim eğitimi ve meslek edindirme kursları sayesinde bu kuşakların hayata dahil olmalarına aracılık etmiş ve ilkleri gerçekleştirmiştir. Bu konuda misyonunu tamamladıktan sonra nihai hedefe yönelerek daimi yaşam alanları ve hizmetlerinin yaratılması gayret göstermekte ve hazırlanmaktadır.
Hedef, eşit yaşlılık ve bakım koşullarıyla hayatlarını tamamlayan ilk kurtarılmış kuşağı yaratmak ve sonrakiler için  gerekli zemini hazırlamaktır. Bu aynı zamanda 30 milyon bireyin de yaşam koşullarına dokunacak bir gelişme olacaktır.

FAALİYET ALANLARI VE HİZMET ALACAK GRUPLAR HAKKINDA

 

“Kompleks mi, Kampus mü yoksa Köy mü?”
• Tam zamanlı konaklama, bakım ve eğitim (yaşlılar ve yakını bulunmayan her yaştan birey için)
• Geçici konaklama, bakım ve eğitim (ailelerin belli dönemlerde evlatlarını emanet edebilecekleri bir birim otel/eğitim kampı gibi)
• Yarı zamanlı destek ve eğitim (şuan İZEV’in uygulamakta olduğu program)
• 16 yaş ve altı eğitim (Rehabilitasyon ve Özel Eğitim)
• 16 yaş ve üzeri destek (İZEV Bağımsız Yaşam Eğitimi)
• Meslek edindirme kursları ve atölyeler
• Üretim alanları (kendi markasını yaratıp üreten bir yapı)
• Cafe, Catering, Organizasyon, Event hizmeti (istihdam ve gelir getirici faaliyet kapsamında)
• Spor alanları
• Lojman (personel için)
• Otel (engelli yakınları ve ziyaretçiler için)
• Farkındalık Merkezi (olağan bireylerin kişisel farkındalığı ve ailelerin desteklenmesi için)

 

HEDEF KİTLE

 

Zihinsel engelliler ve zihinsel engelinin yanında bedensel engeli bulunanlar