İZEV Tarihi

İZEV

1989 yılında RAM-Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Yardım Derneği adıyla kurulmuş ve yasal yapılanmasını 1997 yılında Vakıf olarak değiştirmiştir. İZEV’in eğitim ve rehabilitasyona ilişkin faaliyetleri şu şekilde özetlenebilir:

Saadet İlköğretim Okulu ve İş Okulu: Dernek olarak çalışmaya başlanan 1989 yılıyla 2000 yılı arasında İZEV Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı mevcut ilköğretim okulları bünyesinde pilot alt sınıflar uygulamasını sağlamış ve 25 zihinsel engelli çocuğun bu yapılanmayla eğitime başlaması gerçekleştirilmiştir.

Süreç içinde zihinsel engellilik halinin pilot uygulamalardaki eğitimle ele alınmasının yetersizliği Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde paylaşılmış ve Bakanlığın Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri’nin mutabakat ve onayı ile mevcut bir ilköğretim okulunun özel eğitime tahsis edilmesi sağlanmıştır. Böylece 2000 yılında faaliyete geçen Saadet Okulu’nda Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak çalışmalarını 2011 yılına kadar sürdürmüş, okulun ana binası 1999 yılı depremi sonrasında yapılan incelemede risk taşıdığı tespit edildiğinden, İl Özel İdaresi tarafından yıktırılmıştır.

Okulun Binası İl Özel İdaresi tarafından yeniden yaptırılmakta olup, yıkımı takiben okulun öğrencileri çevredeki çifte tedrisatla yeniden düzenlenen okullara, rehabilitasyon hizmeti alan yaklaşık 0-6 yaş grubunda 60, daha büyük yaş grubunda 120 öğrenci, uygulanan rehabilitasyonun sürdürülebilmesini teminen Mecidiyeköy’deki bir merkeze yönlendirilmişlerdir.

İZEV’in deprem yönetmeliklerine uygun olarak aynı fiziki alan içinde yaptırıp, 2002 yılında Kamuya devrettiği Saadet İş Okulu Binası da inşaat ortamı nedeniyle “korumalı alan” tanımı dışında kaldığından bu merkezdeki faaliyetler geçici bir süre durmuş durumdadır. Bu geçici duruşun üzüntüsünü taşırken, bu merkezde 15 vakıf evladının yanında 430 çocuğa hizmet vermenin haklı gururu da yaşanmaktadır.

İZEV olarak kuruluşumuzdan bu yana yaptığımız girişimler ve başlattığımız faaliyetlerle Türkiye’de ilkleri gerçekleştirerek, bu faaliyetlerin sistematik hale gelmesine vesile olduk ve olmaktayız.

Vakfımız bugün faaliyetlerini Sarıyer, Bağımsız Yaşam Evi’nden yürütmektedir. Bir kısmı il çapında bir kısmı ise ulusal boyutta olmak üzere, yetişkin farklı bireylerin, sosyalleşmesi, özgürleşmesi, toplumsal yaşama katılması, profesyonelleşerek ekonomik yaşama dahil olması, özel yetenekleri doğrultusunda yetkinleşerek kültür ve sanat ortamına katkı sağlaması, öte yandan toplumdaki her bir bireyin, farklı bireylere dair taşıdıkları negatif algılamaların pozitife çevirilmesi için faaliyette bulunan ve projeler yürütmekte,  çeşitli kurum ve kuruluşlara bu çerçevede danışmanlık desteği vermekteyiz.