Siber Zorbalık Bilinçlendirme Kılavuzu

Zihin farklı bireyler ve ebeveynlerine yönelik siber zorbalık bilinçlendirme kılavuzu, sosyal medya kullanımının arttığı son yıllarda, internette zihin farklı bireylere yönelik tutum ve davranışların kontrol edilmesi ve korunması amacı ile avukatlar ve psikologlar tarafından hazırlanmıştır.

Bütünleştirici Dil ve Konuşma Kılavuzu

Bu çalışma, milyonlar içerisinde zihinsel farklılıkları bulunan down sendromlu, otizmli ve zihinsel özel gereksinimli çocuk, yetişkin ve ailelerinin eşit yaşam hakkını elde edeceği bütünleşmiş bir toplum inşası için yalnızca bir adımdır.

Psikoloji Öğrencilerinin Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

Bu araştırmanın amacı psikoloji lisans öğrencilerinin engelli bireylere yönelik tutumlarını belirlemektir…

İZEV Online 2021 Raporu

’’Evde kal ama yaşamdan geri kalma’’ mottosuyla yola çıktığımız ve özel gereksinimli bireyler için online sosyal alan yaratarak pandemi dönemi boyunca onların eğitimden geri kalmamasını amaçladığımız İZEV Online projesinin 2021 raporu.

Koronadan Korkmuyorum Korunuyorum

Bu yayının amacı, henüz yeni tanıştığımız bir çeşit grip olan covid-19 vakalarından korunmak için bizlerden daha hassas olan özel gereksinimli bireyler ve ailelerinin neler yapması ve neler dikkat etmesi gerektiğini detaylıca anlatmaktır.

Almanya’da Özel Eğitim Programının Araştırılması

Almanya’da zihinsel engelli bireylerin eğitimlerini, sosyalizasyonlarını araştırma amacıyla gerçekleştirilen ve 10-16 Kasım 2019 tarihlerini kapsayan inceleme gezisi hem eğitim sistemini, hem de eğitim verilen kurumların fiziksel çevre koşulları ile mimari olanaklarını tespit etme konularını içermektedir.

Zihin Farklı Bireylerin Özel Sağlık Sigortasına Erişimlerine İlişkin Sorunlar ve Çözüm İçin Yasal Değişiklik Önerileri

BM Engelli Hakları Sözleşmesi çerçevesinde zihin farklı bireylerin özel sağlık sigortasına erişimlerine ilişkin sorunlar ve çözüm için yasal değişiklik önerileri.

İZEV Online Tanıtım Dosyası

İZEV ONLINE, İZEV tarafından yürütülmekte olan, özel gereksinimli yetişkinlere yönelik
bağımsız yaşam programı, sosyalizasyon programı ve rehabilitasyon hizmetlerinin durdurulması nedeniyle, Mart ayı içerisinde özel eğitimciler, psikolojik danışmanlar ve gönüllü eğitmenlerin katılımıyla hazırlanmış online bir acil destek programıdır.