Afet Ekipleri İçin Zihin Farklı Bireyler Hakkında Temel Destek Kılavuzu

Bu kitapçık, afetlerde sahada görev yapacak arama-kurtarma uzman ve
gönüllülerine yönelik olarak, afetler sırası ve sonrasında zihin farklı bireylerin
doğru şekilde desteklenerek ruh ve beden sağlıklarının korunması
amacıyla hazırlanmış temel yönergeleri içermektedir.

Türkiye’de Yaşayan 18-65 Yaş Arası Bireylerde Zihin Farklı Bireylere Yapılan Damgalama Davranışının ve Algılanan Tutumların Toplumsal Farkındalık Odağında İncelenmesi

Bu araştırmanın amacı 18-65 yaş arası bireylerin söylem ve davranışlarında
damgalamayı irdelemek ve zihin farklı bireylere dair algılanan tutumları
farkındalık bağlamında incelemektir.

Köpeklerle İletişimin Zihin Farklı Çocukların Yaşam Kalitelerine Katkıları…

Bu çalışmayı hazırlarken motivasyon kaynağımız zihin farklı evlat sahibi ailelerle yaşadığımız deneyimlerdi. Köpek sahiplenen zihin farklı çocukların bağımsız yaşama dahil olurken kazandığı avantajları ve yeteneklerindeki gelişimi sıkça izleme şansımız oldu.

Siber Zorbalık Bilinçlendirme Kılavuzu

Zihin farklı bireyler ve ebeveynlerine yönelik siber zorbalık bilinçlendirme kılavuzu, sosyal medya kullanımının arttığı son yıllarda, internette zihin farklı bireylere yönelik tutum ve davranışların kontrol edilmesi ve korunması amacı ile avukatlar ve psikologlar tarafından hazırlanmıştır.

Bütünleştirici Dil ve Konuşma Kılavuzu

Bu çalışma, milyonlar içerisinde zihinsel farklılıkları bulunan down sendromlu, otizmli ve zihinsel özel gereksinimli çocuk, yetişkin ve ailelerinin eşit yaşam hakkını elde edeceği bütünleşmiş bir toplum inşası için yalnızca bir adımdır.

Psikoloji Öğrencilerinin Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

Bu araştırmanın amacı psikoloji lisans öğrencilerinin engelli bireylere yönelik tutumlarını belirlemektir…

İZEV Online 2021 Raporu

’’Evde kal ama yaşamdan geri kalma’’ mottosuyla yola çıktığımız ve özel gereksinimli bireyler için online sosyal alan yaratarak pandemi dönemi boyunca onların eğitimden geri kalmamasını amaçladığımız İZEV Online projesinin 2021 raporu.

Koronadan Korkmuyorum Korunuyorum

Bu yayının amacı, henüz yeni tanıştığımız bir çeşit grip olan covid-19 vakalarından korunmak için bizlerden daha hassas olan özel gereksinimli bireyler ve ailelerinin neler yapması ve neler dikkat etmesi gerektiğini detaylıca anlatmaktır.

Almanya’da Özel Eğitim Programının Araştırılması

Almanya’da zihinsel engelli bireylerin eğitimlerini, sosyalizasyonlarını araştırma amacıyla gerçekleştirilen ve 10-16 Kasım 2019 tarihlerini kapsayan inceleme gezisi hem eğitim sistemini, hem de eğitim verilen kurumların fiziksel çevre koşulları ile mimari olanaklarını tespit etme konularını içermektedir.

Zihin Farklı Bireylerin Özel Sağlık Sigortasına Erişimlerine İlişkin Sorunlar ve Çözüm İçin Yasal Değişiklik Önerileri

BM Engelli Hakları Sözleşmesi çerçevesinde zihin farklı bireylerin özel sağlık sigortasına erişimlerine ilişkin sorunlar ve çözüm için yasal değişiklik önerileri.

İZEV Online Tanıtım Dosyası

İZEV ONLINE, İZEV tarafından yürütülmekte olan, özel gereksinimli yetişkinlere yönelik
bağımsız yaşam programı, sosyalizasyon programı ve rehabilitasyon hizmetlerinin durdurulması nedeniyle, Mart ayı içerisinde özel eğitimciler, psikolojik danışmanlar ve gönüllü eğitmenlerin katılımıyla hazırlanmış online bir acil destek programıdır.

MEKÂNSAL ERİŞİLEBİLİRLİĞİN ÖTESİNDE ZİHİN FARKLI BİREYLER İÇİN ERİŞİLEBİLİR YAŞAMI TASARLAMAK: İZEV ÖRNEĞİ

Erişilebilirlik kavramı, mekânlara, alanlara, araçlara, ürün ve hizmetlere tüm bireyler tarafından kolaylıkla erişilebilmesi ve herkes tarafından ihtiyaçları oranında, istenildiğinde kullanılabilmesi anlamıyla bilinmekte ve çoğunlukla bu sınırlandırılmış hâliyle kullanılmaktadır.

Zihin Farklı Bireyler İçin Bağımsız Yaşam Merkezi Tasarım Parametreleri

Engelli olarak tanımlanan bireylerin hem özel eğitime hem de aile içinde eksik kalmayan ama aşırıya da kaçmayan özel muameleye ihtiyaçları vardır. Hayatları boyunca yardıma ihtiyaç duymaları ve ebeveynlerinin kendilerinden önce dünyadan ayrılacağı gerçeğiyle, bu bireyler için yabancılık çekmeden, mutlu bir şekilde hayatlarını sürdürebilmelerini sağlayacak ve ebeveynlerinin yaşamları sırasında alışık hale geldikleri yaşam standart ve alışkanlıklarını sürdürebilecekleri bir yaşam merkezinin varlığı önem taşımaktadır.